Rapport 10de verjaardag (EMN)

Ter ere van de 10de verjaardag van het EMN werd een rapport opgesteld. Dit rapport verschaft een overzicht van de belangrijkste trends inzake asiel- en migratiestromen van het voorbije decennium. Het rapport gaat ook dieper in op de bijdragen van het EMN aan het asiel- en migratiebeleid.

Download publication

Het ‘10 Year Anniversary Report: Understanding Migration in the European Union, Insights from the European Migration Network (2008-2018)’ stelt dat doorheen de jaren immigratie steeds belangrijker is geworden voor EU-onderdanen, en dat de opvattingen over migratie wijzigden als gevolg van de oorlog in Syrië en andere crises. In het rapport wordt het belang van een goed migratiemanagement benadrukt om het vertrouwen van de publieke opinie te verzekeren.

Ook het evoluerende asiel- en migratiebeleid, dat tracht in te spelen op de recente crises, en tegelijkertijd rekening probeert te houden met de noden op lange termijn van zowel de ontvangende samenleving als de migranten, komt aan bod. Een aantal belangrijke bijdragen van het EMN aan het asiel- en migratiebeleid worden belicht.

Dit rapport is gebaseerd op publicaties van het EMN van de voorbije 10 jaar (2008-2018), zoals jaarlijkse beleidsrapporten, thematische studies, ad-hoc vragen en informatiefiches. Er wordt aangetoond hoe het EMN onafgebroken tracht in te spelen op de steeds evoluerende informatienoden van haar doelpubliek, en objectieve, vergelijkbare en kwalitatieve informatie verschaft, die nergens anders wordt aangeboden.

Publication Date:
do 17 mei 2018
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: