Oudere allochtonen, senioren van bij ons (KBS)

Deze publicatie van de Koning Boudewijnstichting, bekijkt 22 initiatieven die bruggen slaan tussen oudere allochtonen en de bestaande diensten. Gebaseerd op deze ervaringen, worden sporen geïdentificeerd om oudere migranten te betrekken in de samenleving.

In 2009 lanceerde de Koning Boudewijnstichting de projectoproep ‘Oudere allochtonen, senioren van bij ons’ met de bedoeling initiatieven te steunen die de kloof tussen oudere allochtonen en het bestaande dienstverleningsaanbod en sociale, culturele en andere activiteiten verkleinen. Er werd een financiële steun verleend aan 22 initiatieven in de verschillende gemeenschappen van ons land, die zowel de kennis van allochtone ouderen en hun mantelzorgers over het aanbod, als de kennis van de diensten over de behoeften van deze ouderen bevorderden.

Om samen lessen te trekken uit de projectervaringen werd een uitwisseling gestimuleerd tussen de projectverantwoordelijken die elk afzonderlijk op lokaal niveau rond dezelfde thematiek werkten. Tijdens drie intervisievergaderingen in de loop en aan het einde van het traject met alle geselecteerde projecten, en via een online discussieforum, werd informatie uitgewisseld over de toegepaste methoden, de vastgestelde moeilijkheden en de antwoorden daarop. De bevindingen uit hoofde van de projectverantwoordelijken werden samengebundeld in dit rapport. Deze publicatie is in de eerste plaats een weergave van de ervaringen en de getuigenissen van een deel van het terrein. De totstandkoming ervan werd begeleid door een leescomité van experts uit verschillende betrokken sectoren.
 

De publicatie en een samenvatting ervan zijn beschikbaar op de website van KBS. Titel: Allochtone ouderen, senioren van bij ons : lessen uit de praktijk Hoe de kloof verkleinen tussen oudere allochtonen en het bestaande dienstverleningsaanbod in België? (2012)

Publication Date:
wo 08 aug 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Trefwoorden: