Gids over migratie-profielen (IOM)

Op basis van 80 landen waarvan een migrati-profiel werd opgesteld , biedt deze gids praktische indicaties voor de voorbereiding, het opmaken en opvolgen van een migratie-profiel van een land.

Cover Page IOM Migration Profiles Publication

Download publication

De gids "Migration Profiles: Making the Most of the Process" legt in detail uit wat een migratie-profiel inhoudt en hoe overheden en uitvoerende partners een migratie-profiel-oefening kunnen uitvoeren. Dit instrument werd in 2011 door IOM ontwikkeld, en dit gebaseerd op de ervaring die ze putten uit het uitwerken van migratieprofielen. Het bestaat uit twee onderdelen: 

Deel I - Een praktische gids: In dit deel worden de stadia beschreven van het proces voor de opmaak van een migratie-profiel (planning, implementatie, lancering en opvolging), geeft een stap-per-stap leiddraad doorheen het proces, en benadrukt het belang van consultatie en 'government ownership'.

Deel II - Een raamwerk om een template te ontwikkelen.  Dit deel biedt een herziene en uitgebreide template met een "menu" van thematische modules die in het migratie-profiel kunnen worden geïntegreerd - en dit afhankelijk van de belangen voor het betrokken land.  Het biedt ook relevante indicatoren en mogelijke gegevensbronnen, het ontwikkelt sleutel-onderwerpen inzake migratie  en behandelt nieuwe thema's (e.g. interne migratie, migratie en leefmilieu, sociale ontwikkeling, gezondheid), en er wordt meer nadruk gelegd op impact analyse naast een overzicht van de trends.

De studie is beschikbaar in het Engels en het Frans.

Bron: IOM website

Publication Date:
wo 11 jul 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Opdrachtgever: