Gallup Wereld enquête: De vele gezichten van globale migratie

Gallup's World Poll is een survey dat plaatsvindt in meer dan 150 landen. Het rapport "The many faces of global migration" bevat een introductie van wat het onderzoek van Gallup aan de oppervlakte heeft gebracht door migranten en potentiële migranten wereldwijd te bevragen.

 

De gegevens die in dit rapport worden voorgesteld zijn gebasseerd op interviews met meer dan 750.000 personen wereldwijd sinds 2005. De bevindingen bieden een beeld van de ervaringen van diegenen die wensen te migreren naar andere landen (tijdelijk of permanent voor werk), alsook van diegenen die van plan zijn om te gaan, van diegenen die zich aan het voorbereiden zijn om te vertrekken, van migranten die al vertrokken zijn, en ook van diegenen die reeds zijn teruggekeerd naar hun land van herkomst.

Het rapport is enkel in het Engels beschikbaar kan worden gedownloaded op de IOM-website

Publication Date:
wo 01 feb 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: