EU-financieringsgids: migratie en asiel (Green European Foundation)

Deze gids, gepubliceerd in partnerschap met de Groenen / Europese Vrije Alliantie geeft een overzicht van de EU-financiering die beschikbaar is voor lokale en regionale actoren die werken met migranten, vluchtelingen en asielzoekers.

Bij gebrek aan een gemeenschappelijk Europees antwoord waarin migratie als een menselijk verschijnsel wordt benaderd en het als zodanig wordt aangepakt, worden de opvang en huisvesting van migranten alsook het eerste contact hoofdzakelijk verzorgd door de lokale en regionale overheden, niet-gouvernementele organisaties en activisten, die een belangrijke rol blijven spelen in het bieden van de eerste opvang en toegang tot diensten en grondrechten voor migranten en vluchtelingen.

In deze context bouwt deze gids voort op het idee dat de beste praktijken voor het verwelkomen van vluchtelingen en asielzoekers en voor het werken aan een succesvolle integratie kunnen worden gevonden in lokale gemeenschappen en initiatieven in heel Europa.

Daarom is het doel van deze gids om het werk van deze lokale actoren, organisaties en instellingen actief te ondersteunen met een one-stop informatiebron over aanvullende financiële steun die door de EU wordt aangeboden. Deze gids biedt een snel en eenvoudig overzicht van de relevante EU-financieringsmogelijkheden, met belangrijke informatie en praktische input met betrekking tot de toegang tot deze middelen. Speciale aandacht wordt besteed aan projecten ter bevordering van integratie, sociale inclusie en een betere levenskwaliteit voor migranten, vluchtelingen en asielzoekers.

Een gedrukt exemplaar van deze gids kan worden besteld door een e-mail te sturen naar: [email protected]

Deze publicatie is beschikbaar als PDF-bestand kan worden gedownload in de volgende versies: Engels, Duits, Frans, Spaans, Catalaans, Sloveens, Grieks, Italiaans, Portugees, Nederlands, Hongaars, Deens, Slovaaks, Zweeds, Pools en Tsjechisch op: http://gef.eu/publication/guide-eu-funding-migration-asylum/

Publication Date:
do 01 sep 2016
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Trefwoorden: