EMN rapport: Het visabeleid als migratie kanaal in België

De studie analyseert de impact van het visabeleid op legale en niet-legale migratie in België. De studie bespreekt korte verblijfsvisa van max. 3 maanden en D visa's voor verblijven van meer dan 3 maanden.

België beschouwt visa documenten hoofdzakelijk als migratie-instrument (en minder als instrument om externe relaties te helpen bevorderen) daarom nemen ze ook slechts een marginale plaats in in de debatten van het Belgische migratiebeleid. Sinds de migratiestop van 1974, is de nadruk komen te liggen op het categoriseren van legale en niet-legale migratie en minder op het aanmoedigen van migratie voor economische doelstellingen waar visa documenten echter ook een belangrijke rol kunnen spelen.

Visa documenten kunnen het migratieprobleem niet perfect regelen maar toch zijn ze een essentieel instrument om intern het migratiebeleid te sturen, namelijk legale migratie aanmoedigen en illegale/irreguliere migratie bestrijden. Deze twee aspecten kunnen beide simultaan in de visaprocedure geïntroduceert worden zonder elkaar tegen te gaan. Zo kan de D visa procedure (familiereunie en studenten) waar alle voorwaarden voor verblijf op voorhand worden gecontroleerd, voordelen aanbieden voor zowel promotie en preventie perspectieven. Met het oog op een evenwichtig visabeleid is het mogelijk en zelf aangeraden om geen preventieve maatregelen te nemen die een onredelijke storing kunnen teweeg brengen bij kanditaat-migranten. Het debat hierover groeit echter snel op Europees niveau, zoals het getoont bij VIS en ESTA.

Auteur: Geert Tiri, FPS of the Interior – Immigration Office – International Relations Unit.

Dit rapport is enkel beschikbaar in het Engels.
 

Publication Date:
do 13 okt 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: