EMN Bulletin (oktober - december 2015)

De 13e editie van het EMN-bulletin levert recente actuele informatie over migratie en internationale bescherming op Europees en nationaal niveau, inclusief relevante beschikbare statistieken.

De 13e editie van het EMN Bulletin voorziet in informatie over recente ontwikkelingen op Europees en nationaal niveau over het GEAS (Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel), niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en andere kwetsbare groepen, legale migratie en integratie, management van de EU Buitengrenzen, irreguliere migratie en terugkeer en mensenhandel.

Meer specifiek vindt u informatie over:

Op EU niveau:

  • Resultaten van de top in Valletta, Malta (Politieke Verklaring en Actieplan)
  • Gemeenschappelijk Actieplan gesloten tussen de Europese Commissie en Turkije om de samenwerking. over migratiemanagement op te schroeven
  • Politieke Overeenkomst van de Raad (van ministers) over het voorstel tot Richtlijn over de binnenkomst- en verblijfsvoorwaarden van derdelanders voor onderzoek, studie en vorming
  • Het zogenaamde "Grenzenpakket" (en het voorstel voor een Verordening over de Europese Grenzen en Kustwacht)
  • ...

Op nationaal niveau:

  • BE: Koninklijk Besluit die de wachtperiode voor toegang van asielzoekers tot de arbeidsmarkt vermindert van 6 naar 4 maanden
  • DE: uitbreiding van de lijst van veilige landen tot Albanië, Kosovo en Montenegro
  • NL: wet die gedwongen huwelijken aanpakt treedt in werking
  • SE: herinvoering van tijdelijke grenscontroles naar aanleiding van de grote instroom van asielzoekers
  • ...

Meer informatie vindt u in het Bulletin zelf (in bijlage).
 

Publication Date:
vr 29 jan 2016
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: