EMN Bulletin (juli - september 2018)

De 24ste editie van het EMN Bulletin bevat up-to-date informatie over recente ontwikkelingen in de EU en op nationaal niveau op vlak van migratie en internationale bescherming. Ook de laatste statistieken en publicaties zijn erin opgenomen.

Download publication

De 24ste editie van het EMN Bulletin biedt een overzicht van recente ontwikkelingen (van juli tot september 2018) op het Europese en nationale niveau met betrekking tot algemene beleidsontwikkelingen; het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel; niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en kwetsbare groepen; legale migratie en integratie; het beheer van de Europese buitengrenzen; irreguliere migratie en terugkeer; externe dimensies; en mensenhandel.

Deze editie bevat o.a. informatie over:

 

Op EU niveau:

  • De Europese Commissie kondigde nieuwe voorstellen aan in het domein van migratie en externe actie tijdens de jaarlijkse State of the Union toespraak. 

  • Volgens een vragenlijst die werd uitgevoerd door het Pew research Centre, staat de meerderheid van de Europese burgers positief ten opzichte van het ontvangen van vluchtelingen uit landen waar er oorlog en geweld heerst. Echter wijst men wel de manier van aanpak van de vluchtelingenproblematiek af die momenteel gehanteerd wordt door de EU.  

  • Op 24 juli kondigde de Europese Commisie de uitbreiding aan van twee concepten: controle centra en regionale ontschepingsovereenkomsten. Het eerste concept heeft als doel het onderscheid tussen irreguliere migranten en personen die nood hebben aan international bescherming te verhogen en het tweede concept slaat op ontschepingscentra die gesitueerd moeten worden aan beide kanten van de Middelandse zee, meer bepaald langs de kustlijn, daar zullen de personen bij aankomst worden verdeeld in twee groepen; de personen die nood hebben aan internationale bescherming (mogelijkheid tot resettlement in de EU) en irreguliere migranten (bijstand bij terugkeer en reintegratie in hun herkomstland).  

  •  …

Op nationaal niveau:

  • BE: Sinds de inwerkingtreding van het Koninklijk Besluit van 22 juli 2018 op 11 augustus, kunnen irreguliere verblijvende families met minderjarige kinderen opgesloten worden in familie units met het zicht op hun verwijdering. Deze units bevinden zich op het terrein van het gesloten detentie centrum van Steenokkerzeel. De families kunnen enkel vastgehouden worden  als laatste middel en voor de kortste periode die mogelijk is.  

  • HR: Door een besluit van de regering van 30 augustus 2018 trad een nieuw protocol over niet-begeleide minderjarigen in werking. Met dit protocol zal er een meer effectief en efficient nationaal systeem bestaan ten opzichte van niet-begeleide minderjarigen.  

  • FI: Op het einde van juni had de Finische Dienst Vreemdelingenzaken ongeveer 6 500 seizoensgebonden arbeidskaarten uitgereikt. Sinds het begin van het jaar zijn personen die naar Finland komen om seizoensgebonden arbeid te verrichten, verplicht om een kaart aan te vragen. De meeste van hen werken gedurende de zomer op bessenboerderijen en in de landbouw.  
  • ...

Meer ontwikkelingen en andere informatie vindt u in het Bulletin (document hierboven).

Publication Date:
vr 26 okt 2018
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: