EMN Bulletin (januari – maart 2016)

De 14e editie van de EMN-bulletin levert recente actuele informatie over migratie en internationale bescherming op Europees en nationaal niveau, inclusief relevante beschikbare statistieken.

De 14e editie van het EMN Bulletin voorziet in informatie over recente ontwikkelingen op Europees en nationaal niveau over het GEAS (Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel), niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en andere kwetsbare groepen, legale migratie en integratie, management van de EU Buitengrenzen, irreguliere migratie en terugkeer en mensenhandel.

Meer specifiek vindt u informatie over:

Op EU-niveau:

  • EU-Turkije akkoord in reactie op de vluchtelingencrisis.
  • Eerste rapport van de Commissie over relocatie en hervestiging.
  • Noodhulpinstrument om snel te kunnen reageren op crisissituaties in de EU
  • Resultaten van de jaarlijkse EMN-conferentie, die dit jaar doorging in Nederland over mensensmokkel.

Op nationaal niveau :

  • BE: Spreidingsplan voor asielzoekers over de verschillende gemeenten van het land
  • FR: Aankondiging van een wet vreemdelingenrecht met diverse bepalingen (bv. creatie van een "talenten-paspoort", een nieuwe verblijfstitel voor de meest gekwalificeerde vreemdelingen)
  • NL: Brief van de Minister van Migratie naar bepaalde asielzoekers om hun een realistisch beeld te geven van wat ze kunnen verwachten. 

Meer informatie vindt u in het Bulletin zelf (in bijlage).

Publication Date:
do 21 apr 2016
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: