Developing a Road Map for Engaging Diasporas in Development (IOM)

Dit handboek voor beleidsmakers in gastlanden en landen van herkomst geven concrete voorbeelden van beleidstoepassingen die doeltreffend zijn gebleken en brengt waardevolle lessen, alsook uitdagingen naar voor op het vlak van ontwikkelingsdoelstellingen.

 

Regeringen erkennen het belang van gemeenschappen in het buitenland die wereldwijd ontwikkeling stimuleren. Sinds 2007 onderzoekt het Globaal Forum voor Migratie en Ontwikkeling manieren om beleidsprogramma's te belichten die de bijdrages (zowel menselijk kapitaal als financieel) van emigranten en hun kinderen tot ontwikkeling kunnen verhogen. Dit handboek bundelt en bouwt verder op eerder onderzoek uitgevoerd door andere instellingen, bevindingen uit de wetenschappelijke literatuur, consulaties en diepte-interviews met ambtenaren en niet-gouvernementele actoren; alsook de input van 62 nationale regeringen.

De hamvraag voor veel beleidsmakers is momenteel niet langer of diasporas kunnen bijdragen tot hun landen van herkomst, maar op welke wijze dit het best kan gebeuren en welk beleid de uitwisseling kan bevorderen.

Het handboek is opgedeeld in 3 belangrijke delen:

  • De ontwikkeling van een Road Map voor doeltreffend en duurzaam engagement
  • De ontwikkeling van instellingen en vermindering van hindernissen
  • Bruggen bouwen: 6 prioriteiten voor engagement van diasporas

Auteurs: Dovelyn Rannveig Agunias and Kathleen Newland

Deze publicatie wordt uitgegeven door het Migration Poicy Institute (MPI) en de International Organisation for Migration (IOM)

Publication Date:
ma 07 mei 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: