Derdelanders toelaten voor zakenredenen (EMN Inform)

Deze EMN Inform somt de belangrijkste bevindingen op van de EMN studie “Derdelanders toelaten voor zakenredenen” met betrekking tot de toegang van niet-EU investeerders, niet-EU ondernemers en andere zakenlui tot de EU voor zakenredenen.

Achtergrondinformatie

Deze EMN Inform somt de belangrijkste bevindingen op van de EMN studie “Derdelanders toelaten voor zakenredenen”. De studie beoogt een analyse en een dieper begrip te geven over het bestaande beleid en de bestaande voorwaarden in EU-lidstaten voor de toegang tot de EU voor zakenredenen van: 1) immigranten investeerders; (2) immigranten ondernemers en (3) andere zakenlui.

De studie vergelijkt ook hoe en in welke mate de bestaande wettelijke en beleidsmaatregelen van EU lidstaten gebruikt worden om de binnenkomst en het verblijf van derdelanders voor zakenreden te faciliteren.

De studie draagt bij aan het bredere debat over de versterking van het Europese concurrentievermogen en het aantrekken van investeerders en ondernemers, rekening houdend met de internationale mobiliteit van werknemers.

Inform: enkele bevindingen

  • Statistieken over immigranten investeerders, immigranten ondernemers en andere zakenlui worden niet systematisch verzameld voor elke categorie die deel uitmaakt van deze studie. Beschikbare statistieken geven aan dat deze categorieën slechts een klein deel van de totale migrantenbevolkingen vertegenwoordigen.
  • Nationale wettelijke kaders variëren aanzienlijk mbt de definitie en categorieën van niet-EU onderdanen die toegelaten worden voor zakenredenen.  De combinatie van vier elementen (incentives, procedurele facilitering, toelatingscriteria en het rechtenpakket) geven mogelijks een indicatie van de mate van openheid voor de betrokken categorieën van derdelanders.
  • Weinig specifieke gevallen van misbruik van de 'investeerdersroute' door derdelanders werden gerapporteerd in de studies.
  • In geval van zelfstandige ondernemers blijkt er relevante impact te zijn.  De investeringen gegenereerd door niet-EU zelfstandige ondernemers bedroeg - in de lidstaten waar data beschikbaar zijn - bijna 8 miljard Euro en ondersteunt de creatie van bijna 53.000 jobs.
  • Eén van de voornaamste uitdagingen in het uitlijnen en implementeren van het beleid is om de balans te verzekeren tussen selectieve toelatingscriteria die misbruik moeten voorkomen en voordelige kanalen opzetten voor oprechte investeerders en ondernemers.  Daarbij aansluitend is er de mate van complexiteit van administratieve procedures die een rol in dit alles speelt. 

Meer informatie is te vinden in de bijlage.

 

Publication Date:
wo 06 mei 2015
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: