De integratie van kinderen van vluchtelingen en asielzoekers in het onderwijssysteem in EU lidstaten

Het "Center for the study of democracy" stelt een handboek voor dat kadert binnen het project “Integrating Refugee and Asylum-seeking Children in the Educational Systems of EU Member States: Evaluation and Promotion of Current Best Practices” – INTEGRACE.

Over dit rapport:

Het onderzoek heeft betrekking op 26 lidstaten van de Europese Unie die deel uitmaken van het Europees vluchtelingenfonds, alsook Denemarken, Noorwegen en vier Balkanlanden (Servië, Montenegro, Kroatië en Bosnië). De focus van de landenrapporten ligt op het schetsen van succesvolle praktijken van de onderwijsintegratie van kinderen van vluchtelingen en asielzoekers.

Er worden gestandaardiseerde schema's van beste praktijken geïnventariseerd. Deze kunnen bijdragen aan het onderzoek inzake de onderwijsintegratie van deze kinderen en vormen een basisreferentiepunt inzake de vergelijkende analyse van best practices.

De beoordeling van de best practices in 32 landen laat toe om basisprincipes te formuleren van de algemene ontwikkelingen van beleid en praktijk inzake de integratie van kinderen van vluchtelingen en asielzoekers in het onderwijs in de EU.

Het handboek reikt ook een innovatieve methodologie  aan voor evaluaties en impact assessments, waarbij het de bedoeling is om de omstandigheden te bevorderen die de overdraagbaarheid van beste praktijken mogelijk maken.

Editors:
Andrey Nonchev
Nikolai Tagarov

Het INTEGRACE project werd geïmplementeerd door vijf parnterorganisaties:  the Center for the Study of Democracy, Bulgaria (coordinator); the Censis Foundation, Italy; the Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights, Austria; Halmstad University, Sweden; and the Peace Institute, Slovenia.

Het rapport is enkel beschikbaar in het Engels.

Publication Date:
do 03 mei 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: