Arbeidsmarktintegratie van begunstigden van internationale bescherming in België en in de EU (EMN Inform)

Deze EMN Inform somt de belangrijkstge bevindingen van de EMN studie "Integratie van begunstigden van internationale bescherming op de arbeidskmarkt in België en in de EU" op.

Achtergrondinformatie

Deze EMN Inform somt de belangrijkste bevindingen van de EMN studie "integratie van begunstigden van internationale bescherming op de arbeidsmarkt in België en de EU" op. De studie is gebaseerd op bijdrages van nationale EMN contactpunten in 24 lidstaten.

Het algemeen doel van de studie was om het beleid en de praktijk die de arbeidsmarktintegratie van vluchtelingen en subsidiair beschermden in de lidstaten faciliteren, te analyseren.

Inform: enkele bevindingen

  • Alle lidstaten hebben het recht om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt in hun wetgeving opgenomen.  Maar in de praktijk moeten begunstigden soms eerst aan bepaalde formaliteiten voldoen (verblijfsvergunning en/of arbeidskaart), iets wat de toegang tot de arbeidsmarkt kan vertragen.
  • In vergelijking met andere migranten, worden begunstigden van internationale bescherming vaak geconfronteerd met bijkomende praktische obstakels die de toegang tot de arbeidsmarkt bemoeilijken (psychische zorgen; het niet beschikken over nodige bewijsdocumenten zoals diploma's, etc).
  • Alle lidstaten geven begunstigden toegang tot een waaier van arbeidsgerelateerde ondersteunende maatregelen (bv. taalcursussen; beroepsoriëntatie; etc).
  • Het merendeel van de lidstaten maken geen onderscheid tussen derdelanders wat betreft toegang tot ondersteunende maatregelen, hoewel daar verandering in komt door de huidige vluchtelingencrisis (ontwerpen van specifieke maatregelen voor begunstigden internationale bescherming).
  • Begunstigden hebben te maken met veelvuldige obstakels zoals het feit dat ze niet algemeen toegankelijk zijn (bv. slecht op projectbasis aangeboden; slechts in bepaalde geografische gebieden; financiële kosten); gebrekkige talenkennis; etc.
  • De (weinige) statistieken die beschikbaar zijn geven aan dat de tewerkstellingsgraad laag is gedurende de eerste vier jaar, maar toenemen met de jaren.  Na 20 of meer jaren verblijf wordt de tewerkstellingsgraad min of meer gelijk voor alle categorieën van migranten.

Gelieve meer informatie te willen vinden in de bijgevoegde Inform.

Publication Date:
wo 03 aug 2016
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever: