Algemene beleidsnota over de opvang van asielzoekers en andere begunstigden van opvang

Deze beleidsnota van de nieuwe staatssecretaris Mvr Maggie De Block somt maatregelen op die als antwoord dienen op de opvangcrisis in België.

Er zullen maatregelen worden genomen op vier vlakken om een gecoördineerde en geïntegreerde beleidsaanpak te ontwikkelen, die als antwoord moet dienen op de huidige opvangcrisis:

  1. De verblijfsduur in het opvangnetwerk dient te worden ingekort.
  2. De opvangcapaciteit dient tijdelijk te worden verhoogd.
  3. Er dienen maatregelen te worden genomen om de instroom van asielzoekers beheersbaar te houden.
  4. De uitstroom en terugkeer dient te worden verbeterd.

Meer informatie over de concrete uitwerking van deze doelstellingen kan worden gevonden in de beleidsnota die hier kan worden geraadpleegd. 

Publication Date:
vr 13 jan 2012
Geografie:
Hoofdthema: