Aantal asielaanvragen en beslissingen in asieldossiers voor het derde kwartaal van 2010

Dit kwartaalrapport geeft een beeld van recente ontwikkelingen aangaande internationale bescherming, zoals het aantal asielaanvragen en beslissingen in asielaanvragen. Deze gegevens worden aan Eurostat overgemaakt door de ministeries van binnenlandse zaken en gerelateerde bevoegde agentschappen.

De publicatie is enkel beschikbaar in het Engels

Publication Date:
wo 19 jan 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: