Policy Event EMN België 2019

Op 10 december 2019 organiseerde EMN België zijn jaarlijkse event over asiel en migratie. Recente nationale en Europese ontwikkelingen inzake internationale bescherming, legale migratie, irreguliere migratie en terugkeer kwamen aan bod.

Dit event bracht meer dan 170 deelnemers van verschillende organisaties die actief zijn op het vlak van asiel en migratie (zoals NGOs, internationale organisaties, onderzoeksinstellingen, overheidsdiensten, enz.) bij elkaar.

De conferentie begon met een inspirerende keynote speech van de heer Jean-Louis De Brouwer, die binnen de Europese Commissie verantwoordelijk was voor migratiebeleid, tewerkstelling en ontwikkelingshulp en die momenteel lezingen geeft en directeur 'European Affairs Programme' is bij het Egmont Instituut.

In de sessie over internationale bescherming werd door de heer Peter Van Costenoble en mevrouw Martine Hendrickx een kort overzicht van nationale trends gegeven aangaande verzoeken voor internationale bescherming en opvang. Vervolgens gaf de heer Ward Lutin van EASO een uiteenzetting over de operationele bijstand aan Lidstaten die aan de buitengrenzen liggen en over ontschepingen. De heer Minos Mouzourakis van ECRE reflecteerde over de toekomst van de Dublin Verordening en het gemeenschappelijke Europese asielstelsel (CEAS). De recente EMN studie over begunstigden van internationale bescherming die terugkeren naar hun land van herkomst werd voorgesteld door mevrouw Ina Vandenberghe. Ze focuste hierbij ook op de Belgische casus. De heer Janne Grote gaf een vergelijkende reflectie over Duitsland.

 

In de namiddag werden de recente ontwikkelingen aangaande legale migratie en integratie in België voorgesteld door mevrouw Jessy Carton. Mevrouw Jo Antoons en mevrouw Rimma Abadjan van Fragomen, een advocatenkantoor gespecialiseerd in migratierecht, gaven een interessant overzicht van het beleid inzake economische migratie in de verschillende gewesten. Ter afsluiting van deze sessie ging de heer Patrick Wautelet van de Universteit van Luik dieper in op de conclusies van de aankomende EMN studie over "Pathways to citizenship".

 

In de laatste sessie over irregulier migratie en terugkeer werden eerst de cijfermatige trends toegelicht door de heer David Vogel. Mevrouw Nina Roox en mevrouw Elizabeth Mensah van het federaal migratiecentrum Myria presenteerden hun rapport over migranten in transit op weg naar het Verenigd Koninkrijk. Tot slot werd de focus gelegd op de nexus tussen migratie, terugkeer en ontwikkelingssamenwerking door de heer Erwan Marteil van het Directoraat-Generaal voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling van de Europese Commissie, en door mevrouw Raffaella Greco Tonegutti van het Belgisch ontwikkelingsagentschap Enabel.

 

Foto's van de conferentie kan u hier terugvinden. De presentaties vindt u hieronder.

Publicatiedatum: do 19 dec 2019
Geografie:
Trefwoorden:
Hoofdthema:
Opdrachtgever:
Soort nieuws: