To what extent could digital services support migration and asylum management? This joint EMN-OECD inform focuses on specific areas in the asylum, migration and acquisition of citizenship procedures, and border control management, where digital technologies may be used.
Hoofdthema: Cross-sectional
The European Migration Network invites you to participate in a survey on one of its key products: the EMN Asylum and Migration Glossary.
Hoofdthema: Cross-sectional
In the second half of 2021 EMN Belgium will continue to provide input for multiple EMN outputs. This way EMN Belgium tries to contribute to an evidence-based migration and asylum policy in Belgium and the EU and Norway.
Hoofdthema: Cross-sectional
Sinds de eerste publicatie van het Glossarium Asiel en Migratie van het Europees Migratienetwerk (EMN) in 2010, is het een waardevolle bron voor mensen uit de praktijk, beleidsmakers en onderzoekers op het gebied van asiel en migratie. Door het harmoniseren van EU-termen op het gebied van asiel en migratie biedt het EMN Glossarium een EU-breed multidisciplinair repertorium van termen en concepten, vertaald in meer dan 20 talen. De laatste versie van juli 2020 bevat ongeveer 500 termen.
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Op 15 december organiseerden EMN België en de EMN Return Expert Group een webinar over alternatieven voor detentie voor migranten in irregulier verblijf. Dit online event focuste o.a. op het huidige juridische kader en de identificatie van interessante pilootprojecten.   
Hoofdthema: Terugkeer & Readmissie
Trefwoorden: Conférence EMN
Georgië en Moldavië zijn in maart 2021 toegetreden tot het EMN als waarnemer. Het waarnemerschap versterkt de onderlinge samenwerking inzake asiel en migratie.
Wanneer17 maart 2021
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Trefwoorden: Eastern Europe
Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) lanceerde de nieuwe website asyluminbelgium.be om asielzoekers in 9 talen en op maat van de asielzoeker, te informeren over de asielprocedure in België.
Wanneer22 maart 2021
De nieuwe Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi (CD&V) stelde op 18 november 2020 zijn algemene beleidsnota asiel en migratie voor in het Parlement.
Wanneer18 november 2020
Hoofdthema: Migratie
Trefwoorden: policy paper
Fedasil presenteert in zijn Balans 2019 de belangrijkste gebeurtenissen en cijfers over opvang, vrijwillige terugkeer en hervestiging van het voorbije jaar. Het overzicht toont een toename van het aantal personen dat werd opgevangen en voor wie vorig jaar meer dan 5000 tijdelijke plaatsen werden geopend. 
Wanneer03 juli 2020
Hoofdthema: Opvang
Trefwoorden: asiel
Omwille van de COVID-19-pandemie werden in maart de persoonlijke gehoren met verzoekers om internationale bescherming bij het CGVS stopgezet. In juni zijn ze heropgestart. Om de veiligheid van personeel en verzoekers te garanderen, is er een video met praktische instructies gemaakt.        
Hoofdthema: Internationale bescherming
Trefwoorden: video
Recente verrichtte het EMN een studie over "Comparative overview of national protection statuses”. In een korte video worden enkele belangrijke bevindingen van deze studie belicht. 
Hoofdthema: Regularisatie
Trefwoorden: video
Vandaag opende EMN België een Twitter account om zijn outputs breder te kunnen verspreiden.
Wanneer07 mei 2020
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Trefwoorden: médias sociaux
EMN België draagt in 2020 bij aan vele EMN-onderzoeken over migratie- en asielbeleid in EU-lidstaten. Met de onderzoeksresultaten uit ons land steunt EMN België een op feiten gebaseerd Europees migratie- en asielbeleid. Een overzicht.
Hoofdthema: Cross-sectionaal
Trefwoorden: research
Op 10 december 2019 organiseerde EMN België zijn jaarlijkse event over asiel en migratie. Recente nationale en Europese ontwikkelingen inzake internationale bescherming, legale migratie, irreguliere migratie en terugkeer kwamen aan bod.
Wanneer16 december 2019
Het EMN verrichte recent een studie getiteld "Beneficiaries of International Protection Travelling to and Contacting Authorities of their Country of Origin”. In een korte video worden enkele bevindingen van deze studie belicht.
Wanneer05 november 2019
Hoofdthema: Asiel
Op 22 oktober 2019 publiceerde de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) de resultaten van de enquête die de VVSG afnam in het voorjaar van 2019. Hieruit blijkt dat vooral de zoektocht naar een woning voor erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden zeer problematisch is. De regelgeving stelt dat zij het Lokale Opvanginitiatief (LOI) in principe binnen de twee maanden moeten verlaten. Net als in de VVSG-bevraging van 2017 acht de helft van de respondenten die termijn niet haalbaar. Bij bijna 1 op 5 lukt dit zeer uitzonderlijk, en enkel dankzij de mogelijkheid om het verblijf in het LOI tweemaal met telkens 1 maand te verlengen.
Hoofdthema: Integratie
Trefwoorden: huisvesting, LOI's, discriminatie
On 8 October 2019, Fedasil launched the new information platform www.fedasilinfo.be. The mobile website provides applicants for international protection (asylum seekers) in Belgium with reliable information in 12 languages, 8 of which include an audio version.
On the occasion of the World Refugee Day, which is organized every year on 20th June by the United Nations Refugee Agency (UNHCR), Eurostat published an infographic on annual asylum data for 2018 . Eurostat also published its Asylum quarterly report. In the first quarter of 2019, the number of first-time asylum applicants slightly increased : 4% more compared to the 4th quarter of 2018.
Hoofdthema: Data & Statistics, Asylum
Today the English translation of the latest report on Human Trafficking and Smuggling from Myria was published. The 2018 report focuses on underage victims of trafficking and smuggling of human beings.
Wanneer12 juni 2019
The Federal Public Service Interior has made a short video about foreign unaccompanied minors seeking international protection in Belgium.
Wanneer05 april 2019
Hoofdthema: Vulnerable groups
Trefwoorden: unaccompanied minors
Myria, the Belgian Federal Migration Centre, is recruiting a policy officer to work for the Belgian Contact Point of the European Migration Network (EMN).
Wanneer15 februari 2019
Hoofdthema: Cross-sectional
Trefwoorden: job vacancy
The European Commission is presenting its Second Report on the progress made in the fight against trafficking in human beings.
Wanneer04 december 2018
Hoofdthema: Irregular Migration
Trefwoorden: human trafficking
Op 26 oktober 2018 werd de algmeene beleidsnota asiel en migratie van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie gepubliceerd. De beleidsnota brengt een overzicht van de belangrijkste verwezenlijkingen en beleidsprioriteiten op het vlak van asiel en migratie.     
Wanneer26 oktober 2018
Hoofdthema: Asiel, Migratie
Trefwoorden: policy note
In his State of the Union, President Jean-Claude Juncker presented proposals to ensure full EU solidarity on migration and better protection of Europe's external borders. The Commission is proposing to reinforce the European Border and Coast Guard and the EU's Agency for Asylum and is proposing a targeted review of the Return Directive.
As of 11 August, irregularly staying families with minor children can be detained with a view to removal in family housing on the grounds of the closed detention centre 127bis.
Hoofdthema: Irregular Migration
Trefwoorden: detention, child detention