EMN Asiel en Migratie Glossarium

Sinds de eerste publicatie van het Glossarium Asiel en Migratie van het Europees Migratienetwerk (EMN) in 2010, is het een waardevolle bron voor mensen uit de praktijk, beleidsmakers en onderzoekers op het gebied van asiel en migratie. Door het harmoniseren van EU-termen op het gebied van asiel en migratie biedt het EMN Glossarium een EU-breed multidisciplinair repertorium van termen en concepten, vertaald in meer dan 20 talen. De laatste versie van juli 2020 bevat ongeveer 500 termen.

Het EMN Glossarium wordt ontwikkeld door een werkgroep die samenwerkt met de Europese Commissie, EASO, FRA, FRONTEX en internationale organisaties, zoals UNHCR en IOM. EMN werkt ook samen met EU-instellingen die deelnemen aan de terminologie-databank van de EU (IATE - Interactive Terminology for Europe), zoals de Raad van de EU, het Vertaalbureau voor de organen van de EU of het Hof van Justitie van de EU. Elke definitie in de EMN Glossary is geformuleerd volgens de IATE-norm, wat betekent dat ze de term in eender welke tekst rechtstreeks kan vervangen. 

Het doel van de EMN Glossary is te zorgen voor vergelijkbaarheid en een gemeenschappelijk begrip van termen en concepten om de communicatie te vergemakkelijken voor beleidsmakers, wetgevers, beroepsbeoefenaars, media en mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwerp migratie. 

Het EMN Glossarium biedt:

  • Een duidelijke methodologie en bronnen. In de EMN Glossary is een duidelijke hiërarchie van bronnen vastgesteld: definities uit het EU-acquis krijgen voorrang, maar ook andere relevante bronnen, zoals Europese/internationale verdragen of terminologie die door andere EU- en internationale instanties is gedefinieerd, worden gebruikt. De bronnen worden duidelijk aangegeven.
  • Synoniemen en relaties tussen termen. Wanneer voor één begrip onderling verwisselbare termen beschikbaar zijn, wordt een voorkeursterm gekozen en worden alle andere mogelijke termen als synoniemen vermeld. In de vertalingen wordt ook rekening gehouden met verschillende nationale synoniemen. In gevallen waarin EU-lidstaten dezelfde nominale taal hebben, geven nationale variaties aan of een synoniem de voorkeur geniet in een bepaald land of in de EU-context. Dit zou bijzonder interessant moeten zijn voor vertalers. Er wordt ook rekening gehouden met relaties tussen termen, namelijk bredere termen, engere termen en verwante termen.
  • Annotaties. Deze aantekeningen vullen de definitie aan door de reikwijdte van het begrip te verduidelijken, het begrip in verschillende contexten te verduidelijken en webbronnen met nadere informatie aan te geven.
  • Gebruiksvriendelijke toegang. De EMN Glossary is beschikbaar als interactieve online versie, toegankelijk via de EMN website, als gratis mobiele applicatie en als papieren versie.

Bekijk de online video over het EMN Asiel en Migratie Glossarium - beschikbaar in het Engels met ondertitels in een aantal EU-talen.

De EMN Glossary app

De app biedt toegang tot de termen die vertaald zijn in meer dan 20 talen. Definities kunnen worden opgezocht in het Engels, Fins, Duits, Grieks, Italiaans en Lets. De app biedt een alfabetische zoekfunctie, zoekfuncties voor de termen en een visuele navigatie van de relaties tussen termen.

Download de app nu: 

  • Voor Android gebruikers, klik hier
  • Voor iOS gebruikers, klik hier
Publicatiedatum: vr 11 jun 2021
Geografie:
Hoofdthema:
Opdrachtgever:
Soort nieuws: