Publicatie datum: 08 februari 2013

De Commissie publiceerde in mei 2012 een overzicht van de antwoorden die het verkreeg op de publieke consultatie van de richtlijn. Achtergrondinformatie, stand van zaken en rechtspraak kan hier worden geraadpleegd.

Publicatie datum: 28 november 2011

De Koning Boudewijnstichting, het Europees Beleidscentrum en het Odysseus Academisch Netwerk hebben op 17 November 2011 een conferentie georganiseerd over "Gezinshereniging onder druk: streng vs. soepel beleid" waarbij hun laatste publicatie daaromtrent werd gepresenteerd
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: Gezinsherenigingsrichtlijn

Publicatie datum: 03 oktober 2011

De Koning Boudewijnstichting organiseerde tussen april 2010 en maart 2011 verschillende vergaderingen waarbij ze trachtte actoren die - door persoonlijke of professionele achtergrond - betrokken zijn op het gebied van het gezinsherenigingsbeleid bijeen te brengen.
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: gezinsmigratie

Publicatie datum: 11 mei 2011

Deze brochure van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) geeft een antwoord op 50 vragen over internationale families aan de hand van het internationaal privaatrecht
Hoofdthema: Migratie
Publicatietype: Rapport

Publicatie datum: 11 april 2011

Richtlijn 2003/86/EG van 22 september 2003 over het recht op gezinshereniging
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Trefwoorden: gezinsmigratie

Publicatie datum: 04 april 2011

Herwerkte en geüpdate versie van een vergelijkend analyse van het gezinsmigratiebeleid in 9 Europese landen (AT, CZ, DE, DK, ES, FR, IT, NL, UK), uitgevoerd door het International Centre for Migration Policy Development (ICMPD)
Hoofdthema: Migratie
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: gezinsmigratie

Publicatie datum: 12 januari 2011

Dit EMN syntheserapport poogt een in een Europees perspectief de bevindingen van 9 landenrapporten (Duitsland, Estland, Griekenland, Letland, Nederland, Oostenrijk,Roemenië, het VK en Zweden) over gezinshereniging samen te vatten.
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Publicatietype: Rapport