ILGA Europe Policy paper: the recast of the EU asylum Procedure and Reception Directives

In juli heeft de internationale Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA) een beleidsrapport uitgegeven met als titel "Policy paper: the recast of the EU asylum Procedure and Reception Directives", waarbij aanbevelingen worden gemaakt aangaande de twee Europese richtlijnen.

Over deze paper:

Dit rapport bouwt verder op een eerder rapport van ILGA-Europe van januari 2011. Recentelijk werd aanzienlijke vooruitgang gemaakt in het onderhandelingsproces tussen het Europese Parlement en de Raad met betrekking tot de kwalificatierichtlijn, ook werd het Europees asielondersteuningsbureau recentelijk operationeel. De situatie is echter anders wat betreft de Procedurerichtlijn, de Opvangrichtlijn en de Dublin II verordening.

De Europese Commissie publiceerde op 1 juni 2011 nieuwe voorstellen aangaande de Procedure en Opvangrichtlijnen. De heronderhandeling van de richtlijn dient  van voorafaan te herbeginnen. In deze context, en gezien de wijzigingen aangebracht door de Commissie van zijn voorstellen alsook het standpunt van het Parlement, diende ILGA zijn standpunt voor de richtlijnen bij te sturen. 

Auteur:

ILGA Europe

Publication Date:
wo 24 aug 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Opdrachtgever: