EP Study on Gender Related Asylum Claims in Europe

Dit onderzoek spitst zich toe op de wetgeving, beleid en praktijk van gendergerelateerde asielaanvragen in negen EU lidstaten.

Deze studie, uitgevoerd door het Europees Parlement, neemt de wetgeving, beleid, en praktijk onder de loep voor asielaanvragen met een genderaspect in 9 Europese lidstaten, namelijk FR, BE, HU, IT, MT, ES, SE en UK

Het resultaat van de vergelijkende analyse toont aan dat er veel verschillen bestaan in de manier waarop EU lidstaten zulke aanvragen behandelen. Het rapport besluit dat vrouwen geen garantie hebben op een consistente gendergevoelige benadering wanneer ze bescherming zoeken in Europa.

Het rapport doet een aantal aanbevelingen voor diverse instellingen om asielsysteem te bewerkstellingen dat gender-gevoelig is.

Deze publicatie is beschikbaar in het Engels en het Frans.

 

 

Publication Date:
vr 18 jan 2013
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Trefwoorden: