Lopende en geplande onderzoeken EMN

EMN België draagt in 2020 bij aan vele EMN-onderzoeken over migratie- en asielbeleid in EU-lidstaten. Met de onderzoeksresultaten uit ons land steunt EMN België een op feiten gebaseerd Europees migratie- en asielbeleid. Een overzicht.

Lopende onderzoeken EMN

 • Comparative overview of national protection statuses in the EU and Norway
  Thema: beschermingsstatussen
  Overzicht van niet-geharmoniseerde nationale beschermingsstatussen in EU-lidstaten. Deze studie wordt normaal gezien eind mei of in juni 2020 gepubliceerd. Op initiatief van EMN Ierland.
   
 • Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU Member States
  Thema: burgerschap
  Voorwaarden voor naturalisatie in EU-lidstaten. Deze studie zal normaal gezien in juni of juli worden gepubliceerd. Op initiatief van EMN Zweden.
   
 • EU long-term resident status: access, rights and integration measures (Inform)
  Thema: langdurig ingezetenen
  Toepassing van de EU Directive over langdurig ingezetenen. Focus op inter alia toegang, rechten en integratiemaatregelen.
   
 • Questionnaire Children in migration
  Thema: minderjarige migranten
  EMN-onderzoek op vraag van de Europese Commissie. In hoeverre geven lidstaten gevolg aan de aanbevelingen uit de Mededeling van de Europese Commissie uit 2017 over het beschermen van migrerende kinderen?
   
 • Accurate, timely, interoperable? Data management in the asylum procedure
  Thema: asielprocedures
  Registratieproces en datamanagement in asielprocedures in EU-lidstaten. Op initiatief van EMN Duitsland.
   
 • Admission policies of seasonal workers from third countries in EU and Norway
  Thema: seizoensarbeid
  Beleid en praktijk van EU-lidstaten over het toelaten van seizoensarbeiders van buiten de EU. Wat is de stand van zaken vier jaar na de inwerkingtreding van de Europese richtlijn over seizoensarbeid? Op initiatief van EMN Litouwen.
   
 • EMN annual report on asylum and migration in 2019
  Thema: migratie- en asielbeleid in Europa
  Jaarlijks overzicht van migratie- en asielbeleid van de EU en EU-lidstaten, inclusief een jaaroverzicht in statistieken. Met aandacht voor beleidswijzigingen, wijzigingen in wet- en regelgeving en het uitvoeren van Europees beleid in België.
   

Geplande onderzoeken EMN

 • Sustainable solutions for long-term irregularly staying migrants: practices and challenges from EU Member States and Norway
  Thema: irreguliere migratie
  Hoe gaan EU-lidstaten om met langdurig verblijvende irreguliere migranten voor wie gedwongen vertrek geen optie is, en waarbij sprake is van een zorg- en/of veiligheidsproblematiek? Op initiatief van EMN Nederland.
   
 • Detention and alternatives to detention
  Thema: detentie vreemdelingen
  Beleid en praktijk in EU-lidstaten voor het toepassen van (alternatieven voor) detentie van vreemdelingen in irregulier verblijf, en of dit de effectiviteit van het terugkeerproces beïnvloedt. Op initiatief van EMN Zweden.
   

Ad-hoc queries

Daarnaast worden een 100-tal ad hoc vragen per jaar beantwoord over punctuele kwesties, en dit op vraag van België, een andere lidstaat of de Europese Commissie.

Foto van Hans-Peter Gauster op Unsplash.

Publicatiedatum: ma 27 apr 2020
Geografie:
Trefwoorden:
Hoofdthema:
Opdrachtgever:
Soort nieuws: