Publicatie datum: 01 juli 2020

In 2003 nam de Raad Richtlijn 2003/109/EG inzake langdurig ingezetenen aan om de integratie van derdelanders die legaal in de EU verblijven te bevorderen. Veertien jaar na de inwerkingtreding voerde EMN Luxemburg een studie uit over de implementatie van deze richtlijn in 23 EU-lidstaten, waaronder België.
Hoofdthema: Integratie
Publicatietype: EMN inform
Trefwoorden: Long-term Residents, intra-EU mobility

Publicatie datum: 08 februari 2013

In mei 2011 werd de richtlijn aagenomen en van toepassing op personen die internationale bescherming genieten. Achtergrondinformatie, stand van zaken en rechtspraak aangaande deze richtlijn kan hier worden geraadpleegd.
Hoofdthema: Migratie
Trefwoorden: EU richtlijn