Onderzoek naar Braziliaanse migratiepatronen en programma's van begeleide vrijwillige terugkeer vanuit enkele Europese lidstaten naar Brazilië

Dit onderzoek, op initiatief van IOM, wou een duidelijk profiel schetsen van de Braziliaanse migranten die in Ierland, Portugal en België verblijven.

Dankzij dit onderzoek konden veel kwantitatieve gegevens worden ingezameld.  Het is het eerste en grootste onderzoek naar Brazilianen in onregelmatige situatie in Ierland, Portugal en België.

Publication Date:
do 27 jan 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype: