Jaarlijks beleidsrapport 2007 (EMN)

Voorliggend rapport - Het Belgische Beleidsrapport over Asiel en Migratie 2007 - geeft een overzicht van ontwikkelingen en wijzigingen die zich hebben voorgedaan op het vlak van asiel en migratie in België in het referentiejaar.

Afbeelding voorblad rapport

Download publication

Over dit rapport:

Dit jaarlijkse rapport van het Belgische contactpunt van het Europees Migratienetwerk kwam tot stand op basis van overheidsrapporten, persartikelen en regelgevende teksten.

Het rapport is enkel beschikbaar in het Engels.

Auteur: EMN
 

Publication Date:
ma 04 feb 2008
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: