Jaarlijks Beleidsrapport 2005 (EMN)

Dit rapport - Het Belgische Beleidsrapport over Asiel en Migratie 2005 - geeft een overzicht van ontwikkelingen en wijzigingen die zich hebben voorgedaan op het vlak van asiel en migratie in België in 2005.

afbeelding Voorpagina rapport

Download publication

Over dit rapport:

Dit jaarlijkse rapport van het Belgische contactpunt van het Europees Migratienetwerk kwam tot stand op basis van overheidsrapporten, persartikelen, parlementaire en wetgevende teksten.

Dit rapport is enkel beschikbaar in het Engels.

Auteur: EMN

 

Publication Date:
di 15 jan 2008
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: