Jaarlijks Beleidsrapport 2004 (EMN)

Dit rapport - Het Belgische beleidsrapport over Asiel en Migratie 2004 - geeft een overzicht van ontwikkelingen en wijzigingen die zich hebben voorgedaan in België op het vlak van asiel en migratie in 2004.

Voorpagina van het rapport

Download publication

Over dit rapport:

Dit rapport geeft een overzicht van politieke ontwikkelingen, veranderingen in wetgeving en het publieke debat aangaande asiel en migratiethema's. Het rapport werd geschreven door het Europees Migratienetwerk (EMN) waarbij beroep werd gedaan op de expertise van een aantal partners, parlementaire en wetgevende documenten en persartikelen.

Het rapport is enkel in het Engels beschikbaar.

Auteur: EMN

Publication Date:
di 04 jan 2005
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype:
Opdrachtgever:
Trefwoorden: