Welkom Georgië en Moldavië!

Georgië en Moldavië zijn in maart 2021 toegetreden tot het EMN als waarnemer. Het waarnemerschap versterkt de onderlinge samenwerking inzake asiel en migratie.

Georgië en Moldavië zijn toegetreden tot het EMN als waarnemer, respectievelijk op 11 en 12 maart 2021.

Het is de eerste keer dat het EMN landen van buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwelkomt. De Europese Commisssie beschouwt dit als een versterking van de samenwerking met landen van buiten de EER, in lijn met het nieuwe migratiepact van september 2020. Voor zowel de Europese Commissie als voor Georgië en Moldavië kan deze samenwerking inzake asiel en migratie erg verrijkend zijn. 

Als waarnemer kunnen beide landen, op basis van wederzijdse instemming, deelnemen aan activiteiten en onderzoeken van het EMN. De exacte voorwaarden zijn vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.

Voor beide landen werd een korte video gemaakt om hen te verwelkomen: 

 

Publicatiedatum: di 04 mei 2021
Geografie:
Trefwoorden:
Hoofdthema:
Opdrachtgever:
Soort nieuws: