Webinar alternatieven voor detentie (EMN Belgium)

Op 15 december organiseerden EMN België en de EMN Return Expert Group een webinar over alternatieven voor detentie voor migranten in irregulier verblijf. Dit online event focuste o.a. op het huidige juridische kader en de identificatie van interessante pilootprojecten. 

 

Volgens de EU Terugkeerrichtlijn kunnen Lidstaten migranten in irregulier verblijf enkel vasthouden indien "minder dwingende maatregelen" niet effectief kunnen worden toegepast. 

Deze minder dwingende maatregelen, of "alternatieven voor detentie", kunnen verschillende vormen aannemen. Bvb. zich regelmatig melden bij de autoriteiten, het storten van een waarborg, of het in bewaring geven van documenten. 

De Europese Commissie werkt nauw samen met de Lidstaten en het maatschappelijke middenveld om doeltreffende alternatieven voor detentie te ontwikkelen en te implementeren. Deze zijn immers cruciaal zowel vanuit het oogpunt van migranten als van de overheid.

In België zullen deze niet-vrijheidsberovende maatregelen in de komende jaren, zoals werd aangekondigd door de federale regering op 30 september 2020, ten volle worden ontwikkeld. De voorwaarden om tot doeltreffende alternatieven voor detentie te komen, waren echter nog grotendeels ononderzocht. 

Daarom organiseerden EMN België en de EMN REG (Return Expert Group) op 15 december een webinar van een halve dag getiteld "Alternatives to Detention: a State of Play"

Dit webinar trachtte de deelnemers inzicht te verschaffen in het huidige juridische kader inzake alternatieven voor detentie, de implementatie van deze alternatieven, en de identificatie van nieuwe goede praktijken en interessante pilootprojecten in Europa en daarbuiten.

Meer dan 210 stakeholders van verschillende organisaties die werken rond migratie en terugkeer (zoals nationale en gemeentelijk overheidsdiensten, universiteiten, het middenveld, NGO's en internationale organisaties zoals de Europese Commissie) woonden het webinar bij.

Hieronder vindt u de agenda, het conferentierapport en de presentaties van bijna alle sprekers. 

Foto van Andrei Stratu op Unsplash.

Publicatiedatum: vr 28 mei 2021
Geografie:
Trefwoorden:
Hoofdthema:
Opdrachtgever:
Soort nieuws: