Video illegale tewerkstelling derdelanders in België en de EU

Om meer aandacht te krijgen voor illegale tewerkstelling van derdelanders in België en de EU en voor de EMN studies hierover, maakte het Belgisch Contactpunt van het EMN een korte video.

In 2017 verrichte het Belgisch Contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN) een studie over illegale tewerkstelling van derdelanders in België. Deze studie analyseert de maatregelen in de strijd tegen illegale tewerkstelling van (legaal of illegaal verblijvende) derdelanders. In 22 andere Lidstaten werd een soortgelijke studie verricht. Op basis hiervan werd een EU syntheserapport opgesteld.

De belangrijkste bevindingen van de Belgische studie werden gepresenteerd tijdens een bijeenkomst op 05.10.2017. Op deze bijeenkomst gaven de NGO’s PICUM en FAIRWORK Belgium (vroeger OR.C.A) hun visie op mogelijke hindernissen en goede praktijken inzake deze interessante problematiek. Op 09.11.2017 organiseerden het EMN en de OESO een gezamenlijke conferentie over irreguliere tewerkstelling vanuit een meer Europees perspectief.

Om meer aandacht te krijgen voor illegale tewerkstelling van derdelanders in België en de EU en voor de EMN studies hierover, maakte het Belgisch Contactpunt van het EMN in samenwerking met de communicatiedienst van de FOD Binnenlandse zaken een korte video. 
 

 

 

Publicatiedatum: di 27 mrt 2018
Geografie:
Trefwoorden:
Hoofdthema:
Opdrachtgever:
Soort nieuws: