Terugblik op bijeenkomst van EMN over illegale tewerkstelling

Het Belgisch Contactpunt van het EMN organiseerde op 05.10.2017 een bijeenkomst te Brussel over de illegale tewerkstelling van derdelanders. Deze conferentie bracht toonaangevende experten samen voor een constructieve en stimulerende dialoog over deze interessante problematiek.

Het Belgisch Contactpunt van het Europees Migratienetwerk (EMN) bracht op 05.10.2017 een vijftigtal stakeholders samen, waaronder arbeidsinspecteurs, ambtenaren van de Dienst Vreemdelingenzaken, advocaten, medewerkers van Myria en van verschillende NGO’s. Er werd dieper ingegaan op de problematiek van illegale tewerkstelling van (legaal of illegaal verblijvende) derdelanders in België.

De heer Philippe Vanden Broeck, verantwoordelijke bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, gaf de belangrijkste bevindingen weer van de recente EMN studie over ‘Illegale tewerkstelling van derdelanders in België’. Deze studie kan u hier terugvinden. In de studie komen verschillende aspecten van illegale tewerkstelling aan bod, zoals preventiemaatregelen inzake sociale fraude, controles op illegale tewerkstelling, en sancties voor werkgevers.

De andere twee sprekers richtten zich vooral op de gevolgen voor de derdelanders die illegaal tewerkgesteld zijn. De heer Omar Garcia van de NGO ORCA (Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten) belichtte de Belgische situatie. Op basis van zijn ervaring identificeerde hij enkele goede praktijken (o.a. de  mogelijkheid voor de arbeidsmigranten om een klacht in te dienen) en uitdagingen (o.a. beperkte toegankelijkheid voor arbeidsmigranten van informatie over hun rechten, en moeilijkheden bij toegang tot rechtsbijstand).

Mevrouw Michele Levoy van de NGO PICUM (Platform voor Internationale Samenwerking inzake Migranten zonder Verblijfsvergunning) verschafte een meer globaal en Europees perspectief. Ze benadrukte onder andere het belang van een doeltreffende klachtenprocedure voor schendingen van arbeidsrechten. Deze klachtenprocedure dient volgens haar gebaseerd te zijn op de volgende vijf elementen: een zogeheten ‘firewall’ (duidelijke scheiding tussen de voor de arbeidswetgeving bevoegde autoriteiten en de migratiediensten); een klachteninstantie met voldoende bevoegdheden en middelen; een eerlijk verloop van juridische procedures; een verblijfsrecht voor de arbeidsmigrant (minstens gedurende de klachtenprocedure); en een mechanisme dat er voor zorgt dat de arbeidsmigrant daadwerkelijk de schadevergoeding ontvangt waar hij of zij recht op heeft.

De PowerPoint presentaties van de sprekers vindt u hieronder.

Publicatiedatum: do 05 okt 2017
Geografie:
Trefwoorden:
Hoofdthema:
Soort nieuws: