JBZ Raad Vergadering - voorlopige conclusies

Ter afsluiting van haar 3279e bijeenkomst op 5 en 6 december, presenteert de JBZ Raad haar conclusies. De vrijheid van verkeer, de Task Force Mediterranea, de integrale toepassing van het Schengenacquis door Roemenië en Bulgarije en het Europees Burgerschapsrapport 2013 werden besproken.

logo

Op 5 en 6 december is de Raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken bijeengekomen voor haar 3279e vergadering en heeft haar voorlopige conclusies gepubliceerd.

Vrij verkeer van EU onderdanen

The Raad voor Binnelandse Zaken besprook onder andere het vrije verkeer van EU onderdanen. Daarbij nam ze nota van de communicatie van de Europese Commissie en besloot dat het werk zal voortgezet worden in samenwerking met de Lidstaten op basis van de vijf actiepunten, die in het communicatierapport opgesomd staan. Ondanks de recente kritiek op het vrije verkeer en de impact op nationale sociale zekerheidssystemen, benadrukte de overgrote meerderheid van de Lidstaten dat het vrije verkeer een fundament is van de EU en dat het verder toegeapst en gepromoot moet worden.

Task Force Mediterranean

Naar aanleiding van de uitnodiging door de Europese Raad aan de Task Force Mediterranean om prioritaire acties aan te wijzen, om de beschikbare middelen en mechanismen van de EU op een efficiëntere manier aan te wender ter preventie van tragedies zoals Lampedusa, en de vraag ten aanzien van de Commissie om te communiceren omtrent het werk van de Task Force, verwelkomde de Raad voor Binnenlandse Zaken de vijf maatregelen die de Task Force voorgesteld heeft.

Integrale toepassing van het Schengen acquis door Bulgarije en Roemenië

De Raad heeft beslist om dit thema later te behandelen, maar liet uitschijnen dat ze het verdere verloop zal behandelen vanuit een tweesporen-aanpak.

EU Burgerschap Rapport 2013

Naar aanleiding van het tweede EU Burgerschap Rapport van de Commissie heeft de Raad haar conclusies genomen over dit rapport.

Meer informatie

De volledige tekst van de voorlopige conclusies van de JBZ Raad kunt u lezen in het persbericht.

Meer informatie over de JBZ Raad kunt u vinden op de website.

Publicatiedatum: vr 06 dec 2013
Geografie:
Trefwoorden:
Hoofdthema:
Soort nieuws: