EMN jaarverslag 2020 onderzoekt de trends op het gebied van migratie en asiel in de EU en Noorwegen

Het jaar 2020 heeft onvoorziene ontwikkelingen op het gebied van migratie en asiel veroorzaakt. De COVID-19-pandemie had gevolgen voor het aantal migranten, asielzoekers en terugkeerders, en fungeerde ook als katalysator voor de ontwikkeling van nieuwe digitale oplossingen op het gebied van asiel- en migratiebeheer. Deze nieuwe uitdagingen komen bovenop de hardnekkige uitdagingen, zoals de noodzaak om de systemen voor migratiebeheer voortdurend te verbeteren en de bescherming van vluchtelingen te waarborgen. Het door het Europees Migratienetwerk (EMN) gepubliceerde jaarverslag over migratie en asiel biedt een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de EU-lidstaten en Noorwegen in 2020.

Brussel, 11 juni 2021

In 2020 hebben de met COVID-19 verband houdende reisbeperkingen geleid tot een aanzienlijke daling van het aantal onderdanen van derde landen dat de EU binnenkomt, hetzij als legale migranten, hetzij als asielzoekers, en van personen die de EU verlaten in het kader van terugkeerprocedures. Uit voorlopige gegevens blijkt dat het aantal afgegeven visa en verblijfsvergunningen in 2020 in sommige lidstaten met bijna 50% is gedaald en dat het aantal asielaanvragen met 32,6% is gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. 

Elektronische systemen en digitale instrumenten hebben een sleutelrol gespeeld bij het handhaven van de werking van migratie- en asielstelsels door de beperkte toegang tot kantoren en maatregelen. Lidstaten die aanvankelijk niet over dergelijke diensten beschikten, hebben snel post-, online- of andere elektronische diensten ingevoerd voor de aanvraag en verlenging van visa en verblijfsvergunningen. Er zijn ook maatregelen genomen om de gezondheid van migranten en asielzoekers te beschermen en te voorkomen dat zij in onregelmatige situaties terechtkomen. Een van de belangrijkste prioriteiten van sommige lidstaten was het vergemakkelijken van de toelating van essentiële werknemers.

Naast de ontwikkelingen die verband houden met COVID-19, was het vergroten van de efficiëntie en doeltreffendheid voor een beter migratiebeheer een gemeenschappelijk thema op EU- en nationaal niveau.

Het nieuwe pact van de Europese Commissie inzake migratie en asiel heeft een alomvattende aanpak op het gebied van migratie, asiel, integratie en grensbeheer voorgesteld. Ook werd gewezen op het belang van betere processen en systemen en op het belang van meer coördinatie. De lidstaten hebben ook nieuwe strategische richtsnoeren en prioriteiten vastgesteld, waarbij de nadruk bijvoorbeeld ligt op het aantrekken van nieuw talent en de integratie van de arbeidsmarkt. Er zijn nieuwe vormen van samenwerking met derde landen ingesteld, zowel op EU- als op nationaal niveau, niet alleen om illegale migratie te voorkomen, maar ook op het gebied van de migratie van geschoolde personen. 

De bescherming van asielzoekers en vluchtelingen, met inbegrip van minderjarigen en andere kwetsbare groepen, bleef in 2020 een terrein van wetgevings- en beleidsontwikkeling op EU- en nationaal niveau. De verwoestende brand in het kamp Moria in Lesbos, Griekenland, in september 2020 heeft het thema van de opvang van asielzoekers in de schijnwerpers gezet, waarbij verschillende lidstaten hebben gereageerd met herplaatsingsbeloften.

 

 

Publicatiedatum: vr 11 jun 2021
Geografie:
Hoofdthema:
Opdrachtgever: