De ministerraad keurt afbouwplan van opvangplaatsen voor asielzoekers goed

De regering keurde op 24 maart 2018 een nieuw afbouwplan van opvangplaatsen voor verzoekers om internationale bescherming goed. Vandaag bestaat het opvangnetwerk uit 23.815 opvangplaatsen. Dat moet in 2019 terug gebracht zijn tot 16.629 opvangplaatsen, waarvan 10.044 collectieve plaatsen en 6.585 individuele opvangplaatsen. Met dit plan keert het netwerk terug naar het normale niveau van vóór de opvangcrisis.  

Slim afslanken volgens de noden van het nieuwe opvangmodel

Staatssecretaris Theo Francken liet op 24 maart 2018 in een persbericht weten dat: “De asielinstroom is stabiel op een laag niveau, wat ruimte geeft om verder in te krimpen en kosten te besparen. We grijpen deze operatie ook aan om de verhouding tussen individuele en collectieve opvang, die uit balans geraakt was door de asielcrisis, te corrigeren. Er wordt meer individuele opvang afgebouwd dan collectieve centra, om te komen tot een 60 – 40 verhouding.  Dat is nodig, want individuele opvang stellen we enkel nog ter beschikking voor asielzoekers met een hoge kans op erkenning en voor kwetsbare profielen, en dat slechts na een observatiefase van enkele maanden in een collectief centrum.”

Vrijwillige sluiting van Lokale Opvanginitiatieven (LOI)

Dit jaar al dienen 2.854 collectieve plaatsen en 3.600 individuele plaatsen (LOI) gesloten te worden. Welke centra er toe gaan wordt in de eerstkomende dagen bepaald. Wat betreft de individuele opvangplaatsen georganiseerd door de gemeentelijke OCMW’s (LOI), gaat de Staatssecretaris uit van een vrijwillige afbouw. Slechts indien via spontane sluitingen niet aan het streefcijfer van 3.600 geraakt wordt, zal het federale niveau zelf bepalen welke LOI’s moeten sluiten.

Foto van Chris Hahn op Unsplash.

Publicatiedatum: za 24 mrt 2018
Geografie:
Trefwoorden:
Hoofdthema:
Soort nieuws: