Publicatie datum: 14 februari 2017

Eritrea is de afgelopen tien jaar een van de grootste herkomstlanden van vluchtelingen en asielzoekers ter wereld. Het dominante verhaal dat deze trend verklaart, heeft betrekking op de combinatie van een zeer autoritaire en gemilitariseerde staatsstructuur, een oneindig en misbruikend nationaal dienstprogramma en brutale, wijdverspreide en systematische schendingen van de mensenrechten. Dit dominante verhaal is echter de afgelopen jaren steeds meer in vraag gesteld door degenen die beweren dat migratie uit Eritrea overwegend door economische aspiraties wordt gedreven en dat de Eritreërs eigenlijk een stagnerende economie ontvluchten die de burgers een levensvatbare toekomst ontneemt. Dit rapport, door Andreas Holm Røsberg en Kjetil Tronvoll, wil de verschillende visies op migratie uit Eritrea verduidelijken.
Hoofdthema: Migratie
Publicatietype: Rapport
Trefwoorden: economic migration