Publicatie datum: 05 januari 2016

Het Actieplan 2015-2020 voorziet in concrete acties om mensensmokkel te voorkomen en te counteren. Acties zijn onder meer het monitoren van verdachte vaartuigen, verhoogde informatie-uitwisseling met financiële instellingen en samenwerking met internet providers en sociale media.

Publicatie datum: 21 september 2012

On 5 April 2011, the European Union adopted Directive 2011/36/EU which sets out minimum standards to be applied throughout the European Union in preventing and combating trafficking in human beings and protecting victims.