Publicatie datum: 25 april 2012

In deze nationale bijdrage aan een EMN focus-studie, verduidelijkt het Belgische contactpunt de draagwijdte van de thematiek en worden nationale maatregelen voorgesteld op vlak van prenventie, detectie en acties tegen dergelijke misbruiken. Ook worden statistieken in dit veld voorgesteld.