Lancering website asyluminbelgium

Het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) lanceerde de nieuwe website asyluminbelgium.be om asielzoekers in 9 talen en op maat van de asielzoeker, te informeren over de asielprocedure in België.

De website poogt zoveel mogelijk asielzoekers bereiken om hen correct te informeren over hun rechten en plichten tijdens de asielprocedure. Alle tekst wordt ondersteund door audio, zodat ook de asielzoeker die niet of minder goed kan lezen, toegang heeft tot alle informatie.

Op de website zijn ook 4 video’s te zien waarin de kijker het parcours kan volgen van Zana. Zij getuigt over haar traject vanaf het begin van haar asielaanvraag tot het moment dat zij een beslissing ontvangt. Door deze getuigenis kan de asielzoeker zich op een toegankelijke en laagdrempelige manier een beeld vormen van de verschillende stappen die hij/zij zal doorlopen.

De website is toegankelijk via asyluminbelgium.be

Publicatiedatum: ma 22 mrt 2021
Geografie:
Trefwoorden:
Hoofdthema:
Opdrachtgever:
Soort nieuws: