De Staatssecretaris stelde zijn Algemene Beleidsnota Asiel en Migratie voor (2020)

De nieuwe Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi (CD&V) stelde op 18 november 2020 zijn algemene beleidsnota asiel en migratie voor in het Parlement.

De beleidsnota benadrukt dat de uitdaging van deze regering erin bestaat om de sereniteit terug in het asiel- en migratiedebat te brengen. De afgelopen jaren werd dit debat immers vaak op basis van foute informatie gevoerd. De Staatssecretaris wil dan ook werk maken van meer transparantie, met onder meer een site die alle gegevens over het asiel- en migratiebeleid verzamelt.

Daarnaast wil de Staatssecretaris ook de vluchtelingenstromen beter monitoren om voorbereid te zijn op pieken in het aantal aanvragen. Verder zal hij meer inzetten op vrijwillige terugkeer, het aanzienlijk verkorten van de asielprocedures en voldoende buffercapaciteit in de opvang om een voortdurende op- en afbouw van het aantal opvangplaatsen te vermijden. Verder zal het hervestigingsprogramma structureel versterkt worden, in het bijzonder voor de meest kwetsbare personen.

Ook de bestaande wetgeving – onder meer de vreemdelingenwet die al veertig jaar meegaat – moet opgefrist worden en uitmonden in een nieuw migratiewetboek.

Op de website van de Kamer is een video-opname van de hoorzitting te vinden.

De beleidsnota is hier beschikbaar in het Nederlands en in het Frans.

Publicatiedatum: vr 20 nov 2020
Geografie:
Trefwoorden:
Hoofdthema:
Opdrachtgever:
Soort nieuws: