Afbouw en optimalisatie van het opvangnetwerk voor asielzoekers in België

Door de gedaalde instroom van asielzoekers wordt het Belgische opvangnetwerk afgebouwd en de implementatie van het nieuwe opvangmodel hervat.

Logo Fedasil

Omwille van de dalende instroom van asielzoekers keurde de regering in juni een afbouwplan voor het opvangnetwerk goed.

Door de gedaalde instroom kan ook de implementatie van het nieuwe opvangmodel  hervat worden waarbij de voorkeur wordt gegeven aan de collectieve opvang en kwetsbare personen en mensen waarbij de kans op erkenning zeer groot is bij voorrang in de individuele opvang worden ondergebracht. Eeen link wordt ook gelegd tussen de opvang en de asielprocedure door te voorzien in een specifieke begeleiding voor de asielzoeker die het einde van zijn asielprocedure heeft bereikt, ongeacht of de uitkomst ervan negatief of positief is.

Sinds 1 augustus 2016 geldt een nieuwe instructie van Fedasil  voor de overgang van materiële opvang (voor asielzoekers) naar financiële steun van het OCMW.

Het gaat om:

  • bewoners in de collectieve opvangcentra die een verblijf van meer dan drie maanden bekomen (bv. een erkenning als vluchteling, een toekenning van subsidiaire bescherming, ...).
  • bewoners die worden opgevangen in het kader van het hervestigingsprogramma en die minimum 3 tot 6 weken in collectieve opvang hebben verbleven.

Zij hebben de keuze tussen twee opties:

  • ofwel de opvang op zeer korte termijn te verlaten indien de bewoner een eigen oplossing voor huisvesting heeft. In dit geval ontvangt de bewoner maaltijdcheques (“hulp bij vervroegd vertrek”)
  • ofwel opvang en begeleiding te krijgen in een Lokaal Opvanginitiatief (LOI), of in geval van een specifieke kwetsbaarheid in opvangplaatsen van de NGO’s Vluchtelingenwerk Vlaanderen of Ciré (“transitie in de individuele opvang”) voor een periode van twee maanden. Er kan twee keer een verlenging van een maand aangevraagd worden. Voor bewoners in het kader van het hervestigingsprogramma bedraagt de termijn geen twee, maar zes maanden vanaf de toewijzing aan de individuele opvang.
Publicatiedatum: vr 30 sep 2016
Geografie:
Trefwoorden:
Hoofdthema:
Soort nieuws: