Publicatie datum: 05 januari 2016

Het Actieplan 2015-2020 voorziet in concrete acties om mensensmokkel te voorkomen en te counteren. Acties zijn onder meer het monitoren van verdachte vaartuigen, verhoogde informatie-uitwisseling met financiële instellingen en samenwerking met internet providers en sociale media.