Webinar alternatieven voor detentie (EMN België)

Op 15 december organiseren EMN België en de EMN Return Expert Group een webinar van een halve dag over alternatieven voor detentie voor migranten in irregulier verblijf. Dit online event focust op het huidige juridische kader inzake alternatieven voor detentie, de implementatie van deze alternatieven, en de identificatie van nieuwe goede praktijken en interessante pilootprojecten. 

Kader en opzet

Volgens de EU Terugkeerrichtlijn kunnen Lidstaten migranten in irregulier verblijf enkel vasthouden indien "minder dwingende maatregelen" niet effectief kunnen worden toegepast. 

Deze minder dwingende maatregelen, of "alternatieven voor detentie", kunnen verschillende vormen aannemen. Bvb. zich regelmatig melden bij de autoriteiten, het storten van een waarborg, of het in bewaring geven van documenten. 

De Europese Commissie werkt nauw samen met de Lidstaten en het maatschappelijke middenveld om doeltreffende alternatieven voor detentie te ontwikkelen en te implementeren. Deze zijn immers cruciaal zowel vanuit het oogpunt van migranten als van de overheid.

In België zullen deze niet-vrijheidsberovende maatregelen in de komende jaren, zoals werd aangekondigd door de nieuwe federale regering op 30 september 2020, ten volle worden ontwikkeld. De voorwaarden om tot doeltreffende alternatieven voor detentie te komen, zijn echter nog grotendeels ononderzocht. 

Dit webinar tracht de deelnemers inzicht te verschaffen in het huidige juridische kader inzake alternatieven voor detentie, de implementatie van deze alternatieven, en de identificatie van nieuwe goede praktijken en interessante pilootprojecten in Europa en daarbuiten.

Het opzet van het webinar is het uitwisselen van kennis over de kosten en baten, de voorwaarden en de uitdagingen van dergelijke alternatieven. Het webinar tracht verder te bouwen op de conferentie over doeltreffende alternatieven voor detentie die in april 2019 georganiseerd werd door de Raad van Europa, de Europese Commissie en het EMN. 

Een ander doel van dit webinar is om input te verschaffen voor de EMN studie over detentie en alternatieven voor detentie in internationale bescherming en terugkeerprocedures, die in de loop van 2021 zal gepubliceerd worden. 

Het webinar richt zich op beleidsmakers, mensen uit de praktijk, academici, andere stakeholders en het brede publiek.
 

Datum en tijd

Het webinar zal plaatsvinden op dinsdag 15 december 2020 in de voormiddag van 09:30 tot 12:00. 
 

Registratie

U kan zich registreren door hier te klikken 
 

Agenda 

De agenda, alsook een document met praktische informatie, vindt u hieronder.

Foto van Andrei Stratu op Unsplash.

Publicatiedatum: ma 30 nov 2020
Geografie:
Trefwoorden:
Hoofdthema:
Opdrachtgever:
Soort nieuws: