Nieuwe Belgische nationaliteitswet goedgekeurd

De Kamer van volksvertegenwoordigers keurde een wetsvoorstel goed dat de voorwaarden verstrengt om de Belgische nationaliteit te verwerven. Op het ogenblik dat dit voorstel wet wordt (voorzien op 1 januari 2013), zullen er integratievoorwaarden zijn om de Belgische nationaliteit te kunnen krijgen.

Logo Chamber of Representatives

Na de hervorming zullen buitenlanders van meer dan 18 jaar de Belgische nationaliteit kunnen verkrijgen op basis van één van de volgende procedures:

  • Een procedure voor een persoon geboren in België en die er sindsdien woont (geen integratievoorwaarden).
  • Een procedure na vijf jaar legaal verblijf: de betrokkene zal moeten aantonen dat hij kennis heeft van één van de drie landstalen, bewijs leveren van inburgering en van zijn economische participatie (uitzonderingen voor personen getrouwd met een Belg, gehandicapten en gepensioneerden, ...).
  • Een procedure na tien jaar legaal verblijf:  de betrokkene zal zijn kannis van één van de drie landstalen moeten aantonen en zijn deelname aan de onthaalgemeenschap.
  • De naturalisatieprocedure (via een speciale commissie van de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers) wordt een uitzonderingsprocedure voor personen met bijzondere verdiensten voor België.

Meer informatie op de website van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Publicatiedatum: do 25 okt 2012
Geografie:
Hoofdthema:
Opdrachtgever:
Soort nieuws: