De Wet die de Belgische nationaliteitswetgeving wijzigt vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Vandaag, 14 december, is de wet verschenen die de Belgische nationaliteitswetgeving wijzigt.
Het doel is de verkrijging van de Belgische nationaliteit "migratieneutraal" te maken.

Print screen of the Belgian Gazette publicizing Law 4 December 2012

Hiermee bedoelt men dat de Belgische nationaliteit pas verworven kan worden op het moment dat de verblijfsstatus van de betrokkene op het grondgebied is gestabiliseerd.

De nieuwe voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 januari 2013, met uitzondering van de bepalingen aangaande het verlies van de Belgische nationaliteit, die van toepassing werden vanaf 14 december 2012.

Kort gesteld, zullen vreemdelingen die vanaf 2013 Belg willen worden in het bezit moeten zijn van een onbeperkt verblijfsrecht, zullen ze een nationale landstaal moeten kennen en geïntegreerd dienen te zijn. Daarenboven zal het niet langer mogelijk zijn om de Belgische nationaliteit te bekomen vanuit het buitenland, wordt naturalisatie moeilijker en wordt het behoud van de nationaliteit onderworpen aan bijkomende voorwaarden. De zogenaamde snel-Belgwet verdwijnt.

Meer informatie kan hieronder worden gevonden in het uittreksel van het Belgisch staatsblad.

 

Publicatiedatum: vr 14 dec 2012
Geografie:
Trefwoorden:
Hoofdthema:
Soort nieuws: