Conferentie van het BE EMN NCP over arbeidsmarktparticipatie van begunstigden van internationale bescherming

Het Belgische contactpunt van het Europees migratienetwerk (EMN) organiseerde een conferentie over arbeidsmarktparticipatie van begunstigden van internationale bescherming. Het evenement vond plaats op 8 november 2016 in Brussel.

Achtergrond

Integratie van begunstigden van internationale bescherming op de arbeidsmarkt is momenteel één van de belangrijkste uitdagingen voor de EU en zijn lidstaten.

Het Belgische contactpunt van het EMN heeft een thematisch rapport gepubliceerd over de toegang tot de arbeidsmarkt voor begunstigden van internationale bescherming. In dit rapport komen ook ondersteunende maatregelen die de arbeidsmarktparticipatie kunnen bevorderen aan bod.

Omwille van de grote mate van interesse in dit thema onder beleidsmakers, betrokken actoren en het brede publiek, besloot het Belgische EMN contactpunt om een conferentie te organiseren over dit onderwerp.

Conferentie

Tijdens de conferentie werden de bevindingen van het Belgische EMN rapport voorgesteld en werd de praktijk en regelgeving in België vergeleken met deze in Duitsland en Nederland.

Toonaangevende experten van de Europese Commissie, de OESO en het Migration Policy Institute (MPI) hebben hun inzichten over het onderwerp gedeeld.

Daarnaast was er ook een schets van recente ontwikkelingen op regionaal vlak inzake integratiebeleid in het algemeen en ondersteunende maatregelen die de arbeidsmarktparticipatie kunnen bevorderen.

Tijdens een paneldebat hebben experten uit het veld en het middenveld, programmamanagers van de arbeidsbemiddelingsdiensten en werkgeversorganisaties en een vluchteling de praktische obstakels toegelicht waar vluchtelingen enerzijds en werkgevers anderzijds mee worden geconfronteerd. Ook hebben zij aangegeven welke oplossingen zij zien om een antwoord te bieden op de enorme uitdagingen.

Het doel van deze conferentie was verder ook om de experten en brede waaier aan betrokken actoren van het Europese, nationale en regionale niveau samen te brengen met het oog op het uitwisselen van expertise en goede praktijken.

Foto's

Enkele foto's die werden genomen tijdens de conferentie kunnen worden geraadpleegd via deze link

https://www.flickr.com/photos/[email protected]/shares/77AQz3/

Programma en PowerPointpresentaties

Het programma van de conferentie en de PowerPoint presentaties kunnen hieronder worden geraadpleegd.

Publicatiedatum: di 08 nov 2016
Geografie:
Trefwoorden:
Hoofdthema:
Opdrachtgever:
Soort nieuws: