Publicatie datum: 01 december 2009

Deze studie bespreekt de bestaande beschermingsstatuten in België in het kader van het asiel- en migratiebeleid, waaronder diegene die zijn geharmoniseerd op Europees niveau. Het betreft de wettelijke basis en de rechten die aan de verschillende statuten zijn verbonden.
Hoofdthema: Internationale bescherming
Publicatietype: Thematische Studies
Trefwoorden: asiel