Publicatie datum: 24 oktober 2016

Achttien (lid)staten leverden informatie aan over hun beleid en praktijk in verband met de identificatie van eventuele jihadisten in de asielprocedure, en over recrutering in opvangcentra. De query werd in juni 2016 gelanceerd door het Nederlandse EMN Contactpunt.