Publicatie datum: 12 maart 2013

Dit onderzoek, gecoördineerd door de Ierse immigatiedienst met ondersteuning van het Europese Integratiefonds, beantwoordt de vraag in welke mate een bepaald beleid inzake gezinshereniging de hereniging van familieleden en integratie kunnen bevorderen dan wel bemoeilijken.
Hoofdthema: Gezinshereniging en -vorming
Publicatietype: Studie
Trefwoorden: inkomensvereiste