Overzicht van Ad hoc queries

Hier kan een overzichtslijst geconsulteerd worden van EMN Ad-Hoc Query compilaties.

Afbeelding voorpagina AHQ list

Download publication

Dit is een overzicht van de EMN ad hoc queries waarvoor compilaties werden gemaakt met alle antwoorden van de lidstaten. Niet alle compilaties kunnen worden geraadpleegd op de Belgische EMN webstie. Op de Europese EMN website kunnen de meeste compilaties wel teruggevonden worden.  Er werd een poging ondernomen om de queries per thema onder te verdelen.

Het overzicht van deze compilaties werd gecreëerd in het kader van informatieuitwisseling tussen de nationale contactpunten. De deelnemende lidstaten hebben naar best vermogen objectieve, actuele en betrouwbare informatie aangeleverd. De informatie in deze AHQ's is niet noodzakelijk het officiële standpunt van de lidstaten.

Het is ook belangrijk om op te merken dat de antwoorden in de AHQ's relevant zijn voor wat betreft de datum waarop deze rondvraag werd gelanceerd en dat meer actuele ontwikkelingen niet in rekening werden gebracht. Het is aldus mogelijk dat ten gevolge van recente gebeurtenissen of legislatieve wijzigingen bepaalde antwoorden niet langer geldig zijn. 

Publication Date:
di 23 aug 2011
Geografie:
Hoofdthema:
Opdrachtgever: