EMN Bulletin (januari - maart 2017)

De 18de editie van het EMN Bulletin bevat up-to-date informatie over recente ontwikkelingen in de EU en op nationaal niveau op vlak van migratie en internationale bescherming. Ook de laatste statistieken en publicaties zijn erin opgenomen.

De 18de editie van het EMN Bulletin levert informatie over recente ontwikkelingen op het Europese en nationale niveau met betrekking tot het Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel; niet-begeleide minderjarige vreemdelingen en kwetsbare groepen; legale migratie en integratie; het beheer van de Europese buitengrenzen; irreguliere migratie en terugkeer; en mensenhandel.

Deze editie bevat o.a. informatie over:

Op EU niveau

  • Aangepast EU-actieplan inzake terugkeer en de aanbevelingen van de Commissie aan de Lidstaten om terugkeerprocedures doeltreffender te maken.
  • Verslag van de Commissie over de vooruitgang inzake hervestiging en relocatie.
  • Samenwerkingsplan EASO-Frontex voor 2017-2018.
  • Jaarlijkse risico analyse van Frontex voor 2017.

Op nationaal niveau

  • BE: nieuwe wet introduceert bereidheid en inspanning om te integreren als algemene verblijfsvoorwaarde.
  • DE: creatie van een nieuw “centrum voor ondersteuning van terugkeer” om de opvolging van bevelen tot terugkeer beter te coördineren.
  • LU: nieuwe wet verlaagt de vereiste verblijfsduur voor naturalisatie van 7 naar 5 jaar. Deze wet breidt ook de toepassing van het “jus soli” rechtsbeginsel (op grond waarvan de nationaliteit van een persoon wordt bepaald door de plaats waar hij of zij is geboren) uit.

Meer ontwikkelingen en andere informatie vindt u in het Bulletin zelf (zie PDF hierboven).

Publication Date:
wo 17 mei 2017
Geografie:
Hoofdthema:
Publicatietype: